Recent Changes

Sunday, January 27

 1. page home edited Hei! Her er en del av eksamensbesvarelsen min i IKT 1 på Hive, klikk dere fram. I margen finner…

  Hei!
  Her er en del av eksamensbesvarelsen min i IKT 1 på Hive, klikk dere fram. I margen finner dere blant annet link til Læreplanen.

  Hei og velkommen til Infofransk!
  Siden er laget med tanke på elever som skal velge fremmedspråk i ungdomsskolen og elever som er i begynneropplæringen i fransk.
  (view changes)
  3:26 am

Tuesday, May 15

 1. page home edited ... Bestille mat Fortelle hva jeg liker/ikke liker- enkle samtaler om temaene i forrige skjema …
  ...
  Bestille mat
  Fortelle hva jeg liker/ikke liker- enkle samtaler om temaene i forrige skjema
  Hvis du kan krysse av for Dette kan jeg godt, er du klar til å gå videre! Hvis ikke, bør du repetere. Bruk læreboka og nettstedene til læreboka og i Wikispaces. Finn ut hva du kan og prøv å lære det du ikke kan så godt! Spør læreren din, han eller hun kan gi deg noen råd.
  I ungdomsskolen får du karakterer og har du krysset av for mange Dette kan jeg godt, kan du få de høyeste karakterene i faget, 5 og 6. Du er på vei, betyr karakterene 3og 4 og Du er i gang 1 eller 2

  (view changes)
 2. page home edited ... For å kunne snakke og skrive fransk, trenger du også kjennskap til grunnleggende fransk -gram…
  ...
  For å kunne snakke og skrive fransk, trenger du også kjennskap til grunnleggende fransk
  -grammatikk
  Vurdering
  Egenvurdering
  Navn på:
  Jeg er i gang
  Jeg er på god vei
  Jeg kan dette godt
  Alfabet og tegn
  Dyr
  Farger
  Frukt
  Mat
  Fritidsaktiviteter
  Hilsninger
  Været
  Tall
  Klokka
  Dager, måneder, årstider
  Nasjonalitet og land
  Ord og utrykk relatert til skole og skolefag
  Praktisk fransk, muntlig
  Fortelle om meg selv og min familie
  Fortelle om hvor jeg bor
  Handle klær
  Bestille mat
  Fortelle hva jeg liker/ikke liker- enkle samtaler om temaene i forrige skjema

  (view changes)
 3. page Blogs edited ... Kompetanse i fremmedspråk skal fremme motivasjon for læring og innsikt i flere språk og kultur…
  ...
  Kompetanse i fremmedspråk skal fremme motivasjon for læring og innsikt i flere språk og kulturer, bidra til flerspråklighet og gi et viktig grunnlag for livslang læring.
  Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} collapse AllcollapseAll Pages
  home
  alfabet og tegn
  ...
  Paris sett fra himmelen, ikke tale
  http://www.youtube.com/watch?v=NEqvUE0CHjw.
  {http://infofransk.wikispaces.com/site/embedthumbnail/placeholder?w=NaN&h=NaN} external image moz-screenshot-8.jpg {http://infofransk.wikispaces.com/site/embedthumbnail/placeholder?w=NaN&h=NaN} external image moz-screenshot-9.jpg
  {http://bp0.blogger.com/_BWIfolUk4z4/R7H0jQ_EB5I/AAAAAAAAADs/EEBZT0uPkeU/s400/pariste.jpg} external image pariste.jpg
  Tower Eiffel - Virtual tour through 250 pictures morsom tur!
  (view changes)
  2:26 am
 4. page home edited Hei! Her er en del av eksamensbesvarelsen min i IKT 1 på Hive, klikk dere fram. I margen finner…

  Hei!
  Her er en del av eksamensbesvarelsen min i IKT 1 på Hive, klikk dere fram. I margen finner dere blant annet link til Læreplanen.

  Hei og velkommen til Infofransk!
  Siden er laget med tanke på elever som skal velge fremmedspråk i ungdomsskolen og elever som er i begynneropplæringen i fransk.
  (view changes)
  2:25 am

Monday, May 14

 1. page IKT i læring edited Her
  11:13 am

Saturday, March 31

 1. page Blogs edited || åpner Språk åpner dører. Når Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjona…

  ||
  åpnerSpråk åpner dører. Når
  Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.
  Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle ­forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid.
  ...
  å utvikle evnen til å læregode kunnskaper i et fremmedspråk
  ...
  personlige utvikling. Kompetanse
  Kompetanse
  i fremmedspråk
  ...
  engasjement og medborgerskap.|| {http://skolenettet.no/images/grep.gif} Logo for Grep
  ||
  0 {http://www.wikispaces.com/user/pic/1300228995/egodaker-sm.jpg} egodakeregodaker|My Wikis|Help|Sign Out
  {logo.jpg} infofransk
  Wiki Home
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} add pages or files
  Pages and Files
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} add members
  Members
  Recent Changes
  Manage Wiki
  medborgerskap.
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} collapse All Pages
  home
  ...
  praktisk fransk
  see more
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} collapse Navigation Options
  Show All Pages
  [[page/edit/space.menu?goto=http%3A%2F%2Finfofransk.wikispaces.com%2FBlogs|edit navigation]]
  {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} add to favorites Blogs {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} [[message/list/Blogs| 0]] {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} 0 {http://c1.wikicdn.com/i/c.gif} [[page/history/Blogs| 1]]…
  * This Cell [[image:i/bullet_arrow_down.gif width="15" height="15" link="Blogs"]]
  Row [[image:i/bullet_arrow_down.gif width="15" height="15" link="Blogs"]]
  Column [[image:i/bullet_arrow_down.gif width="15" height="15" link="Blogs"]]
  Table [[image:i/bullet_arrow_down.gif width="15" height="15" link="Blogs"]]
  Help · About · Blog · Pricing · Privacy · Terms · **Support** · [[space/subscribe/upgrade|Upgrade]]
  Contributions to http://infofransk.wikispaces.com/ are licensed under a Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License. {http://c1.wikicdn.com/i/creativecommons/by-sa_3.0_80x15.png} Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License
  Portions not contributed by visitors are Copyright 2012 Tangient LLC.
  Logo for Grep
  Tilbake til oversikten over læreplanene
  Formål-Læreplan gjelder forLær

  Fransk
  CONJUGATION FR - More 12000 french conjugate verbs.url
  ...
  www.synonymes.com
  {http://bp2.blogger.com/_BWIfolUk4z4/R69POQ_EBgI/AAAAAAAAAAc/q3GGuri2JJI/s320/French+flag.jpg} external image French+flag.jpgFRANSKELEVER
  SKRIV! Her må du bruke ordbok, fantasi .....om ikke teksten blir så lang som 1000-1500 ord, kan du vel gi et lite bidrag i form av et dikt, noen tanker, dialoger...og du kan legge inn bilder ! Bruk data eller skriv med din fineste håndskrift!
  [[file:///C:/Documents and Settings/Morten/Desktop/concours_francophonie.pdf|concours_francophonie.pdf (application/pdf Object)]]

  TESTES......TEST KUNNSKAPENE DINE/LÆR MER
  For nybegynnere
  (view changes)
 2. page home edited ... til Infofransk! Denne siden er linket til file:///C:/Users/Eli/AppData/Local/Temp/svcbo.tm…

  ...
  til Infofransk! Denne siden er linket til file:///C:/Users/Eli/AppData/Local/Temp/svcbo.tmp/svcce.tmp/elinettsidefranskhtml24feb.htm
  Siden er laget med tanke på elever som skal velge fremmedspråk i ungdomsskolen og elever som er i begynneropplæringen i fransk.
  For å komme inn på sidene nedenfor, må du klikke i margen til venstre.
  Noen av de emnene du skal arbeide med i 8.klasse er:
  -alfabet og tegn
  (view changes)

Friday, February 24

 1. page home edited ... til Infofransk! Denne siden er linket til file:///C:/Users/Eli/AppData/Local/Temp/svcbo.tm…

  ...
  til Infofransk! Denne siden er linket til file:///C:/Users/Eli/AppData/Local/Temp/svcbo.tmp/svcce.tmp/elinettsidefranskhtml24feb.htm
  Siden er laget med tanke på elever som skal velge fremmedspråk i ungdomsskolen og elever som er i begynneropplæringen i fransk.
  Noen av de emnene du skal arbeide med i 8.klasse er:
  (view changes)
  11:49 am

More