Ordbøker.
Det fins mange orbøker i papirutgaver og på nettet.
Du lar deg kanskje friste til å bruke Google translate, men husk at denne siden ikke alltid gir deg rett oversettelse.

Her er et par sider du vil ha nytte av når du skal lære fransk


CONJUGATION FR - More 12000 french conjugate verbs.url Hvordan bøye verb

www.conjugation-fr.com

Synonymordbok, ord som betyr det samme


www.synonymes.com