**Den europeiske språkpermen**


Språkpermen kan være et nyttig hjelpemiddel når en lærer språk.

Den kan lastes ned og elever kan selv fylle ut sidene.