||

Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle ­forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid.

Læring av et nytt fremmedspråk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt. Det er også viktig å sette seg mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk. Det å utvikle gode kunnskaper i et fremmedspråk kan føre til bedre innsikt også i morsmålet og blir derfor en viktig del av den enkeltes personlige utvikling.

Kompetanse i fremmedspråk skal fremme motivasjon for læring og innsikt i flere språk og kulturer, bidra til flerspråklighet og gi et viktig grunnlag for livslang læring.

Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.


collapse
collapse
All Pages
 1. home
 2. alfabet og tegn
 3. Blogs
 4. dager
 5. Den europeiske språkpermen
 6. dyr
 7. farger
 8. Fransklæreren på You Tube
 9. fritidsaktiviteter mm.
 10. frukt
 11. grammatikk
 12. hilsner
 13. Humor
 14. klokka
 15. Lærerplan
 16. måneder
 17. Ordbøker
 18. på café
 19. På skolen
 20. praktisk fransk
see moreFransk

CONJUGATION FR - More 12000 french conjugate verbs.url
www.conjugation-fr.com

www.synonymes.com

external image French+flag.jpg
external image French+flag.jpg
FRANSKELEVERTESTES......TEST KUNNSKAPENE DINE/LÆR MER

For nybegynnere

Illustrated vocabulary - Vocabulaire illustré - Learning elementary vocabulary with pictures !

FOR DEG SOM KAN MER

YouTube - Quiz - La mer Vol1
Her kan du klikke videre...se franske filmer; f.eks. Asterix

GRAMMATIKK

Exercices interactifs
Oppgaver...trening gjør mester! Exercises Bonne chanche!

French Grammar: Conjugations: med lyd-Out of This World SUPER! med lyd!!!

Tren her!!!! Går FORT og du kan lære mye!!!!
FRANC 161: conjugaison

UTVID DITT ORDFORRÅD APPRENDRE DES MOTS

French learning English Å lære uttale kan være litt vanskelig..for noen.

YouTube - imagiers's Channel SUPER! Se på video! Genial måte å lære fransk på.

YouTube - Learn French - Le visage - Masque africainI

llustrated vocabulary - Vocabulaire illustré - Learning elementary vocabulary with pictures !

Goûter le françaisLær om mat og matlaging.fisk, kjøtt, frukt, grønnsaker,krydder,utstyr mm.
Lyd, oversatt til engelsk og forutsetter du kan engelsk Ikke bilder

NYTTIGE SETNINGER.......PHRASES UTILES

Common French survival phrases used in conversation.

Å SKRIVE FRANSKE BOKSTAVER PÅ PC

De franske bokstavene

LA FRANCE
fremmedspraksenteretNyttig og lærerikt for alle som er opptatt av fransk språk, kultur

FranskMye info.Bla i boken og klikk i vei!

YouTube - La Marseillaise, French National Anthem (Fr/Eng Hør nasjonalsangen og se teksten på fransk og engelsk samtidig.

YouTube - Les îles de France Video Med fransk tale

YouTube - FRANCE, Provence/ Menton/ Antibes, avec André Parent Video med fransk sang

http://www.studentsoftheworld.info/visites/MFVM/MFVM_e.htmlLa Normandie en video

Slott i Loiredalen http://www.youtube.com/watch?v=1q2DEmZHviA
Les plus beaux villages http://www.youtube.com/watch?v=kRk009JcSlI

Le mont St. Michel http://www.youtube.com/watch?v=blgxm4s5TLM

PARIS PARIS

Les monuments de Paris

http://www.youtube.com/watch?v=atUcdehZetg

Paris sett fra himmelen, ikke tale
http://www.youtube.com/watch?v=NEqvUE0CHjw.


external image pariste.jpg
external image pariste.jpg


Tower Eiffel - Virtual tour through 250 pictures morsom tur!

Champs Elysees Se den berømte gaten!

YouTube - Les Champs Elysées - Joe Dassin - AEF2003 Hør sangen og se film.

Alouette
"http://www.youtube.com/v/n96ofG1RQ5Q&hl=en_US&fs=1&"></param><param "http://www.youtube.com/v/n96ofG1RQ5Q&hl=en_US&fs=1

Bilder funnet av paris imagBilder fra Paris

http://www.studentsoftheworld.info/visites/MFVM/MFVM_e.html Normandie

Chamonix Mont-Blanc France - Domaine des Grands Montets

Videos de Chamonix Mont Blanc - Chamonix.net

Côte d'Azur - Toute les villes de la Côte d'Azur : Alpes-Maritimes, Var et Monaco

Site officiel du Carnaval de Nice

Office de Tourisme de Rouen, Normandie

Versailles
video, eng. tale Del 1 http://www.youtube.com/watch?v=G93EhIGlVS0

Del 2 http://www.youtube.com/watch?v=-CtyOGRszkk

Les petits appartement à Versailles http://www.youtube.com/watch?v=KPB_azkxlQU

Les grands appartements http://www.youtube.com/watch?v=5wmg6xIBCoA

Fransk tale http://www.youtube.com/watch?v=wRrXd_stq_w
Louis XIV et Versailles http://www.youtube.com/watch?v=DC54z-20-v4

Louvre
Fransk tale http://www.youtube.com/watch?v=p6DK95TbH_8

FRANSKTALENDE LAND LES PAYS FRANCOPHONE

TouristMartinique - Novembre - Decembre 2007

Office du tourisme Trois-ilets, Martinique

LÆR FRANSK

skolenettet.no/francais

BBC - Languages - Learn French

FRENCH linker Amusant et utile! SUPER Mange pekere: Lyd,musikk ,tale, oppgaver

Lingoland Begynneropplæring, mye morsomt for barn, se,lytte, skrive

Hachette Livre - Français langue étrangère
Mye forskjellig, mange pekere.

Learn French and have fun ! - French4fun.net

Words and Tools - Gratis

TV5 - Accueil continent

Skolehjelperen - Tysk, fransk og andre språk

Lingu translation services

KART-VÆRET DES CARTES LE TEMPS

JEU-Ch0-MondeFranco Klikk i høyre hjørne for å komme videre. Bilder& info om fransktalende land og steder

Lingoland - Atlas de l'Europe / France / Liens

Meteo France - VÆRETCarte de prévisions: France

EVENTYR CONTES DE FEE

Conte-moi la francophonie Eventyr fra Afrika

YouTube - "Happy Feet" (French subtitles)

YouTube - The Little Mermaid - Part of Your World (French Canadian)

YouTube - Aladdin A whole new world (french) Ce reve bleu

VIDEO

CHANSONS

MAT LA CUISINE....LA NORRITURE LES FRUITS

Les carnets de Nat
La cuisine Flotte sider.matlaging,oppskrifter,bilder

PARLE AVEC UNE AUTRE PERSONNE

Blogs - Pays du Monde - Etudiants du Monde Kanskje du kan komme i kontakt med noen som har de samme interesser som deg!

VIDEO OM FORSKJELLIGE EMNER TYDELIG FRANSK

YouTube - Le Boulanger parle de son metier ...video En baker forteller om sitt yrke, tydelig fransk

YouTube - Wiki - La tortue
||