Hei og velkommen til Infofransk!

Siden er laget med tanke på elever som skal velge fremmedspråk i ungdomsskolen og elever som er i begynneropplæringen i fransk.

For å komme inn på sidene nedenfor, må du klikke i margen til venstre.

Noen av de emnene du skal arbeide med i 8.klasse er:

-alfabet og tegn

-dyr

-farger

-frukt

--mat

-fritidsaktiviteter: sport, musikk mm.

-hilsninger

-været

-tall

-klokka

-dager, måneder, årstider

-nasjonalitet og land

-ord og uttrykk relatert til skole og skolefag

-sanger, rim og regler


Du skal lære om kultur og levemåter i Frankrike og den frankofone verden


Faget er mye mer praktisk enn før og du skal lære å snakke enkel fransk.

-fortelle om deg selv, din familie

-fortelle om stedet du bor

-handle klær

-bestille mat

-fortelle hva du liker/ikke liker

-enkle samtaler rundt begrepene som er listet opp under tema


For å kunne snakke og skrive fransk, trenger du også kjennskap til grunnleggende fransk

-grammatikk

Vurdering

Egenvurdering
Navn på:
Jeg er i gang
Jeg er på god vei
Jeg kan dette godt
Alfabet og tegnDyrFargerFruktMatFritidsaktiviteterHilsningerVæretTallKlokkaDager, måneder, årstiderNasjonalitet og landOrd og utrykk relatert til skole og skolefagPraktisk fransk, muntlig
Fortelle om meg selv og min familieFortelle om hvor jeg borHandle klærBestille matFortelle hva jeg liker/ikke liker- enkle samtaler om temaene i forrige skjemaHvis du kan krysse av for Dette kan jeg godt, er du klar til å gå videre! Hvis ikke, bør du repetere. Bruk læreboka og nettstedene til læreboka og i Wikispaces. Finn ut hva du kan og prøv å lære det du ikke kan så godt! Spør læreren din, han eller hun kan gi deg noen råd.

I ungdomsskolen får du karakterer og har du krysset av for mange Dette kan jeg godt, kan du få de høyeste karakterene i faget, 5 og 6. Du er på vei, betyr karakterene 3og 4 og Du er i gang 1 eller 2